Welcome to Websit KoKhun Khun Thong

โคขุนคุณทอง kokhun

โคขุนคุณทอง

Kokhun kunthong heaven

for the beeflover

ประชาสัมพันธ์/โปรโมชั่น

กระทู้ร้านแตก
 
3CC2D39E00000578-4184090-image-a-40_1486

7 สาขาที่ภาคภูมิใจ ใกล้ที่ไหนกินที่นั่น

TYCOON BEEF
โคขุนคุณทอง
ฟาร์มฮัก
ลิตเติ้ลฟาร์มฮัก

สาขา โพนยางคำ จังหวัดสกลนคร
tel. 098-9293565

 

สาขา นวลจันทร์ 21 tel.02-9444581 , 085-8198832
สาขา สะพานพระราม 5 tel. 084-7968477
สาขา พุทธมณทลสาย1 (บางแค) tel. 098-4824534

สาขา อ่อนนุช-ลาดกระบัง (สุวรรณภูมิ) tel. 082-785982

 

สาขา เมืองสกลนคร (ถนนเสรีไทย)

tel. 095-6465851

 

จำหน่ายเนื้อโคขุน จากไทคูณ ฟาร์ม
tel. 098-5365289

โคขุนคุณทอง

เนื้อโคขุนคุณภาพสูง ของเมืองไทย
โคขุนคุณทอง เป็นโคลูกผสมที่เลี้ยงในฟาร์มโคขุนคุณทอง จ.สกลนคร ในสภาพแวดล้อมแบบเปิดเพื่อให้โคไม่ต้องออกกำลัง พร้อมขุนด้วยอาหารขุนสูตรเฉพาะของฟาร์ม ซึ่งมีกากน้ำตาลเป็นหลัก เพื่อให้ได้เนื้อที่นุ่มด้วยไขมันละเอียดแทรกอยู่ โดยไม่ใช้ฮอโมนและสารเร่งโตใดๆทำให้ได้อร่อยจากรสชาติเนื้อวัวแท้โดยพ่อพันธุ์ยุโรปแท้ 100% เพื่อใช้ผสมเทียม ได้แก่ วัวสายพันธ์โรเล่ห์  ถิ่นกำเนิดประเทศฝรั่งเศสแม่พันธุ์ เป็นโคลูกผสมสายพันธุ์พื้นเมืองที่ทนทานต่อสภาพอากาศ และพันธุ์บรามันที่มีโครงสร้างใหญ่ โคลูกผสมที่จะได้เหมาะสำหรับเลี้ยงในสภาพภูมิอากาศของเมืองไทย ลักษณะพันธุ์ของโคขุน มีดังนี้ โคพื้นเมือง 25% โคบรามันห์ 25% โคสายพันธ์ยุโรป 50%  โคที่จะขุนต้องผ่านการถ่ายพายาธิและมีอายุ 2 ปี ขึ้นไป การขุนอย่างน้อยจะใช้เวลา 8 เดือน  ขึ้นไปจึงจะสามารถชำแหละได้ และบ่มเนื้อไว้ในห้องอุณหภูมิ 3 องศาเซลเซียล ที่กรุงเทพฯ และนำมาตัดแต่งชิ้นส่วนออกจำหน่ายสู่ตลาดต่อไป

กว่าจะเป็น โคขุน คุณทอง 

ในปี พ.ศ. 2545 (ค.ศ.2002) ร้านอาหารอีสานเล็กๆ ร้านหนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นโดย “ทอง” ซึ่งเป็นพี่ชายคนโตของบ้าน ได้ให้”แกน” คือน้องชายไปเรียนทำอาหารอีสานเพื่อที่จะมาเปิดร้านอาหาร เพราะต้องการที่จะนำเนื้อโคขุนคุณภาพดี ที่ทองเป็นผู้จำหน่ายเนื้อโคขุนอยู่ก่อนแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 โดยจะส่งตามร้านซูเปอร์มาเก็ต, โรงแรม และตามภัตตาคารต่างๆ แต่ยังมีเนื้อบางส่วนที่ลูกค้าดังกล่าวไม่ต้องการ เนื่องจากในสมัยนั้นคนยังไม่รู้จักเนื้อโคขุน จึงไม่เป็นที่นิยมของคนทั่วไปเท่าที่ควร ทองกับน้องชายจึงช่วยกันคิดและมีความเห็นตรงกันว่า “เราน่าจะนำเนื้อส่วนนี้มาทำอาหารขายดีกว่า เพราะเนื้อเหล่านี้เป็นเนื้อดีๆ ทั้งนั้น” เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ปี พ.ศ. 2545 ร้านอาหารเล็กๆ จึงเกิดขึ้นในชื่อร้านว่า “ โคขุนโพนยางคำ” ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันของคนในครอบครัว ในช่วงแรกที่เปิดร้านนั้นมีโต๊ะให้บริการลูกค้า จำนวน 7 โต๊ะ และใช้วัว 2 ตัว เป็นสัญลักษณ์ ยืนอยู่ข้างประตูทางเข้าร้าน ด้วยการที่ทางร้านใช้เนื้อโคขุนคุณภาพดีในการประกอบอาหาร จึงเป็นที่ติดใจของลูกค้าและจากการบอกต่อๆ กันไป ร้านโคขุนจึงเป็นที่รู้จักของคนมากขึ้น ส่งผลให้ร้านเติบโตและได้ขยายร้านเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จาก 7 โต๊ะ เพิ่มเป็น 13 โต๊ะ 24 โต๊ะ และเพิ่มขึ้นเป็น 50 โต๊ะ ต่อมาเมื่อปี 2550 เป็นช่วงที่ร้านโคขุนเติบโตแบบก้าวกระโดด เมื่อลูกค้าที่มาทานอาหารที่ร้านและได้ถ่ายรูปแล้วนำไปแนะนำให้เพื่อนใน “ห้องก้นครัว Pantip.com” ได้รู้จักร้านทำให้โคขุนโพนยางคำเป็นที่รู้จักของผู้คนในพันทิพย์ดอทคอม และได้กระจายไปที่อื่นๆ ร้านจึงต้องเพิ่มโต๊ะอีกเป็น 100กว่าโต๊ะ ซึ่งมีสาขาเพิ่มขึ้นเป็น 9 สาขาในปัจจุบัน แต่ด้วย โคขุนโพนยางคำเป็นที่รู้จักและนิยมทำให้มีร้านอาหารที่ใช้ชื่อโคขุนโพนยางคำ เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้ลูกค้าเกิดความสับสน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันให้กับลูกค้า ดังนั้นร้านจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง โดยเปลี่ยนชื่อร้านใหม่ภายใต้ชื่อร้านว่า ร้าน “โคขุนคุณทอง” ในปัจจุบัน   โดยที่ทางร้านยังมีฟาร์มเลี้ยงโคขุนเป็นของตนเองอีกด้วย ฟาร์มดังกล่าวอยู่ที่บ้านโนนหอม ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ชื่อ ฟาร์มโคขุนคุณทอง ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น  "ไทคูนฟาร์ม" เป็นฟาร์มที่เลี้ยงอย่างมีระบบถูกต้องตามขั้นตอนและเปิดเพลงให้โคฟังด้วย โคที่เลี้ยงในฟาร์ เป็นโคลูกผสมที่เลี้ยงในพื้นที่จำกัดเพื่อไม่ให้โค ออกกำลังกาย พร้อมขุนด้วยอาหารข้นสูตรเฉพาะของฟาร์ม เพื่อให้ได้เนื้อนุ่มด้วย ไขมันละเอียดแทรกอยู่โดยไม่ใช้ฮอร์โมนและสารเร่งโตใดๆ ทำห้อร่อยจากรสชาติเนื้อวัวแท้ โดยพ่อพันธ์ยุ100% เพื่อใช้ผสมเทียมได้แก่ วัวสายพันธุ์ชาโรเลส์ ถิ่นกำเนิดจากประเทศฝรั่งเศส แม่พันธุ์ เป็นโคลูกผสมสายพันธุ์พื้นเมืองที่ทนทานต่อสภาพอากาศและพันธุ์าร์มันห์ที่มีโครงสร้างใหญ่ โคลูกผสมที่ได้ จะเหมาะสำหรับเลี้ยงในสภาพภูมิอากาศของไทย ลักษณะพันธุ์ของโค มีดังนี้ โคพื้น 25% โครฃบรามันห์ 25%โคสายพันธุ์ ยุโรป 50%โคที่จะขุน้องผ่านการถ่ายพยาธิและ1 ปีขึ้นครึ่งไปการขุนอย่างน้อยจะใช้เวลา 16 เดือน ขึ้นไปจึงจะสามารถชำแหละได้ และบ่มเนื้อไว้ในห้องเย็นที่อุณหภูมิ 3 องศาเซลเซียส อย่างน้อย 7 วัน ก่อนจะส่งเนื้อโคมาบ่มต่อในห้องเย็น ในอุณหภูมิ 3 องศาเซลเซีย ที่กรุงเทพฯ ทำการบ่มซาก Dry aged อย่างน้อย 21 วันก่อนนำมาตัดแต่งชิ้นส่วนออกจำหน่ายในสาขาต่อไป สำหรับโคเพศเมีย ฟาร์มใช้แม่พันธุ์ผสมกับ วัวดำภูพาน(วากิว)  ได้ลูก อายุ 1 ปี มาขุน 2 ปีก่อนมาชำแหละและบ่มซาก (Dry aged) 45 วัน ก่อนตัดแต่ง                   จำหน่ายในชื่อ เนื้อทองดำ 

CONTACT & LOCATION

For reservations call (02)-944-4581

นวลจันทร์ 21 แขวงนวลจันทร์ เขตบึ่งกุ่ม กทม. 10230

Success! Message received.